Време у Србиjи, прогноза времена

3 крајева : 142 градова
Београд 18 °C | 16 °C
Нови Сад 18 °C | 15 °C
Приштина 14 °C | 13 °C
Све мапе
 Наредних 7 дана 
 Сателит 
 Вода 
 Мапе 
Временске карте за 7 дана
Карте Србиjе и свих општина. Штимовање стављањих наслага прогнозе-облачност, правац ветра, падавине и др. Корак прогнозе - 6 сатова. Слајдшоу динамике промене времена.
Гледати детаљну мапу

Престоница

Недеља 13 јула - 19 јула
14...22°C | 13...19°C
Мах.t дању: 22°C
Мах.t ноћу: 13°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без битних падавина
Излазак: 04:05
Залазак: 19:22
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери

Време наредних 1-5 дана
Време наредних 6-10 дана
Време наредних 11-15 дана
Метеограме

Србија

Недеља 13 јула - 19 јула
14...22°C | 12...18°C
Мах.t дању: 22°C
Мах.t ноћу: 12°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 04:07
Залазак: 19:27
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Приштина 14 °C | 13 °C
Пећ 17 °C | 16 °C
Ваљево 17 °C | 15 °C
Чачак 17 °C | 15 °C
Сви градови Србије

Бање Србија

Недеља 13 јула - 19 јула
12...19°C | 10...16°C
Мах.t дању: 19°C
Мах.t ноћу: 10°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без битних падавина
Излазак: 04:06
Залазак: 19:12
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Крушевац 18 °C | 16 °C
Нови Бановци 18 °C | 16 °C
Шабац 18 °C | 16 °C
Сува Река 19 °C | 17 °C
Све бање Србиjе

Бање иностранства

Недеља 13 јула - 19 јула
23...30°C | 22...26°C
Мах.t дању: 30°C
Мах.t ноћу: 22°C
Падавине дању: мала киша
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 07:35
Залазак: 19:15
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Аланиjа 33 °C | 31 °C
Шарм 33 °C | 32 °C
Казабланка 27 °C | 24 °C
Палма де Маљорка 27 °C | 26 °C
Све бање у иностранству

Иностранство

Недеља 13 јула - 19 јула
23...31°C | 23...29°C
Мах.t дању: 31°C
Мах.t ноћу: 23°C
Падавине дању: мала киша
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 04:47
Залазак: 19:44
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Њуjорк 29 °C | 29 °C
Мадрид 26 °C | 26 °C
Анкара 24 °C | 25 °C
Приштина 14 °C | 13 °C
Сви градови у иностранству
 
Време у Србији:
О проjекту
© meteoprog.rs 2003-2020.
Meteoprog.ua - погода в Украине 0.0577
sitemap