Време у Србиjи, прогноза времена

3 крајева : 142 градова
Београд 25 °C | 31 °C
Нови Сад 24 °C | 28 °C
Приштина 28 °C | 25 °C
Све мапе
 Наредних 7 дана 
 Сателит 
 Вода 
 Мапе 
Временске карте за 7 дана
Карте Србиjе и свих општина. Штимовање стављањих наслага прогнозе-облачност, правац ветра, падавине и др. Корак прогнозе - 6 сатова. Слајдшоу динамике промене времена.
Гледати детаљну мапу

Престоница

Недеља 02 аугуста - 08 аугуста
20...30°C | 27...34°C
Мах.t дању: 30°C
Мах.t ноћу: 27°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 04:25
Залазак: 19:02
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери

Време наредних 1-5 дана
Време наредних 6-10 дана
Време наредних 11-15 дана
Метеограме

Србија

Недеља 02 аугуста - 08 аугуста
18...29°C | 22...33°C
Мах.t дању: 29°C
Мах.t ноћу: 22°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без битних падавина
Излазак: 04:28
Залазак: 19:07
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Приштина 28 °C | 25 °C
Пећ 29 °C | 26 °C
Ваљево 25 °C | 29 °C
Чачак 27 °C | 28 °C
Сви градови Србије

Бање Србија

Недеља 02 аугуста - 08 аугуста
24...34°C | 23...31°C
Мах.t дању: 34°C
Мах.t ноћу: 23°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 04:25
Залазак: 18:54
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Крушевац 30 °C | 31 °C
Нови Бановци 25 °C | 30 °C
Шабац 25 °C | 31 °C
Сува Река 32 °C | 28 °C
Све бање Србиjе

Бање иностранства

Недеља 02 аугуста - 08 аугуста
22...28°C | 22...25°C
Мах.t дању: 28°C
Мах.t ноћу: 22°C
Падавине дању: мала киша
Падавине ноћу: мала киша
Излазак: 07:33
Залазак: 19:18
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Аланиjа 34 °C | 32 °C
Шарм 34 °C | 33 °C
Казабланка 23 °C | 20 °C
Палма де Маљорка 29 °C | 22 °C
Све бање у иностранству

Иностранство

Недеља 02 аугуста - 08 аугуста
22...30°C | 21...29°C
Мах.t дању: 30°C
Мах.t ноћу: 21°C
Падавине дању: без падавина
Падавине ноћу: без падавина
Излазак: 05:05
Залазак: 19:27
ПО
УТ
СР
ЧЕ
ПЕ
СУ
НЕ
Клима
Временски информери
   
Њуjорк 23 °C | 22 °C
Мадрид 27 °C | 20 °C
Анкара 25 °C | 25 °C
Приштина 28 °C | 25 °C
Сви градови у иностранству
 
Време у Србији:
О проjекту
© meteoprog.rs 2003-2021.
Meteoprog.ua - погода в Украине 0.0758
sitemap